Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Μερική δικαίωση η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ο αγώνας συνεχίζεται

Στο υπουργικό συμβούλιο της 29/12 παρουσιάστηκε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εν μέρει φαίνεται να ανταποκρίνεται σε κάποιες από τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στα δημόσια ΜΜΕ.
Αν αποδειχθεί στην πράξη ως θετική εξέλιξη, τότε μπορούμε να κάνουμε λόγο για νίκη στη συγκεκριμένη μάχη, για δικαίωση των αγώνων που κάναμε. Τίποτε δεν χαρίστηκε και ό,τι κερδήθηκε έχει προκύψει από «μάτωμα» των εργαζομένων με δεκάδες απεργίες και στάσεις εργασίας. Επίσης ό,τι κερδήθηκε είναι αποτέλεσμα της συντονισμένης δράσης μας με τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ και των άλλων δημόσιων ΜΜΕ. Είναι ο δρόμος που οφείλουν να ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι, αν θέλουν να αντικρούσουν τα μνημονιακά μέτρα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, μένει να δούμε τι θα σημάνει στην πράξη η εν λόγω απόφαση της κυβέρνησης, αλλά και το κατά πόσον δεν θα ακυρωθούν τα όποια θετικά στοιχεία του νόμου από πιθανά νέα κυβερνητικά μέτρα (απολύσεις κ.λπ.). Ας μην ξεχνάμε ότι εκτός ρύθμισης μένουν, προς το παρόν, η ΠΟΣΠΕΡΤ και οι τεχνικοί ραδιοφώνου.
Επί της ουσίας φαίνεται να εξαιρούνται οι δημοσιογράφοι από το ενιαίο μισθολόγιο, αλλά υπάρχουν γκρίζες ζώνες (π.χ. θα ισχύουν όλα τα οικογενειακά επίδοματα;). Επίσης με τον όρο «δημοσιογραφικές ενώσεις» υπονοείται και η ΕΠΗΕΑ;

Συγκεκριμένα στην πράξη αναφέρονται και τα εξής (οι εμφάσεις δικές μας): «Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου καθ' ύλην υπουργού μπορεί να εξαιρούνται κλάδοι ή ειδικότητες των φορέων της υποπαραγράφου 1α από τα ανώτατα όρια των μηνιαίων τακτικών αποδοχών» που προβλέπονται στο ενιαίο μισθολόγιο. Επίσης διευκρινίζεται ότι σε κάθε φορέα δεν μπορεί η μείωση των αποδοχών του προσωπικού κατά κεφαλήν να υπερβαίνει το 35% των συνολικών κατά κεφαλήν αποδοχών των εργαζομένων που ίσχυαν στις 31/12/2009. Τέλος η πράξη αναφέρει και τα εξής: «Οι αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και του άρθρου 31 του νόμου αυτού, καθορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από διαβούλευση με τις οικείες δημοσιογραφικές ενώσεις. Ως προς τους λοιπούς όρους απασχόλησης ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις οποίες υπάγονται οι δημοσιογράφοι του προηγούμενου εδαφίου. Σε κάθε περίπτωση οι δημοσιογράφοι της παραγράφου αυτής υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου