Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

Καμία παράταση για το «πόθεν έσχες»

Δεν παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες», που είναι η 30ή Ιουνίου, σύμφωνα με σχετική επείγουσα ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ειδοποιούμε τους συναδέλφους ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων «πόθεν έσχες» στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Γ’ Μονάδα) είναι η 30 η Ιουνίου 2012και δεν παρατείνεται, διότι προβλέπεται από τον Ν. 3213/2003, όπως κατηγορηματικά μας διαβεβαίωσε και ο Πρόεδρος της Αρχής, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Νικολούδης.
Για περισσότερες πληροφορίες παραθέτουμε την ανακοίνωση που εξέδωσε το Δ.Σ. στις 25/4/2012, για τη διευκόλυνση των συναδέλφων:«ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 30/6/2012
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(Γ΄ ΜΟΝΑΔΑ)
Υπενθυμίζουμε στα μέλη της ΕΣΗΕΑ την υποχρέωση που απορρέει από τον Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003), υποβολής πλήρωνδηλώσεων «πόθεν έσχες», για την αποφυγή των κυρώσεων που προβλέπονται.
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η 30 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.
Με την ευκαιρία αυτή σας παρέχουμε ορισμένες διευκρινίσεις, για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων αυτών:
  • Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και όσοι προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον το έργο συνίσταται στην προετοιμασία περισσοτέρων από δύο δημοσιευμάτων ή εκπομπών κάθε μήνα.
  • Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι δημοσιογράφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τις 10/9/2009 , ενώ όσοι δημοσιογράφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί προ της ημερομηνίας αυτής (10/9/2009) δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, εκτός αν προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω.
  • Οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης πρέπει να συμπεριλάβουν σε αυτήν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν, οι ίδιοι, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Ειδικότερα, όσοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία το έτος 2011 πρέπει επιπροσθέτως να επισυνάψουν φωτοτυπίες των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων. Όλοι οι υπόχρεοι πρέπει να επισυνάψουν στη δήλωση «πόθεν έσχες» και φωτοτυπία της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (οικονομικού έτους 2012).
  • Σημειώνεται ότι εάν δύο δημοσιογράφοι είναι σύζυγοι πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστάο καθένας τη δήλωση «Πόθεν Εσχες».
  • Δεν υποχρεούνται οι δημοσιογράφοι μέλη των Ενώσεων-μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), να υποβάλουν αντίγραφα της δήλωσης τους στις Ενώσεις τους και στην Π.Ο.Ε.ΣΥ.
  • Η δήλωση «πόθεν έσχες» πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή να παραδοθεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο έως τις 30/6/2012 στην:
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, Γ΄ ΜΟΝΑΔΑ (Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92 Τ.Κ. 11853 Τηλ.:210-3401950 - 51).Έντυπα μπορούν να προμηθευτούν οι συνάδελφοι από την ηλεκτρονική διεύθυνση www .hellenic -fiu .gr .
Κατεβάστε το έντυπο:
www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/EntypoPothen.pdf
Πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από τις υπηρεσίες της Ενώσεως, Ακαδημίας 20, 5 ος όροφος, καθημερινά από τις 10.00 π.μ. έως τις 15.00 (τηλ. 210-3675400)».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου