Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013

Η συνέλευση στη ΓΓΕ-Ενημέρωση

Στις 18/1 πραγματοποιήθηκε στη ΓΓΕ η κοινή συνέλευση των δημιοσιογράφων που εργάζονται στα δημόσια ΜΜΕ. Εκεί το προεδρείο της Ένωσης ενημέρωσε ότι η θέση του είναι ότι δεν αποδέχεται το περιεχόμενο της ΚΥΑ και ότι προσανατολίζεται σε απεργιακές κινητοποιήσεις που θα προσδιορισθούν στην αρχή της επόμενης εβδομάδας. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ τόνισε ότι η Ομοσπονδία θεωρεί την ΚΥΑ, εμπαιγμό.

Στη συνέχεια ο ο νομικός σύμβουλος της ΕΣΗΕΑ, Λ. Μπελίτσης απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της ΚΥΑ. Μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής: Δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλιμάκια στα οποία βρισκόμαστε σήμερα αλλά θα γίνουν νέες πράξεις κατάταξεις για το καθένα-καθεμιά από εμάς. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην ΕΡΤ, π.χ., να χαθούν από εργαζόμενους έως και δέκα χρόνια προϋπηρεσίας που μέχρι σήμερα αναγνωριζόταν χωρίς ένσημα! Επίσης τόνισε -κι αυτό αφορά άμεσα και το ΑΜΠΕ- τον κίνδυνο επιβολής 40ωρου εβδομαδιαίως αφού δεν ορίζεται κάτι άλλο, ενώ η υπερωριακή αμοιβή της Κυριακής που μέχρι τώρα υπολογιζόταν στο 100% επιπλέον του κανονικού ημερομισθίου, τώρα θα υπολογίζεται στο 60%.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί η νέα επίθεση. Μεταξύ των προτάσεων που συζητήθηκαν είναι και η προοπτική να εγείρουμε ως αίτημα των κινητοποιήσεών μας την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας, καθώς, όπως συνομολογήθηκε από όλους, η κατάργηση κάθε είδους ΣΣΕ που συντελείται με την ΚΥΑ, είναι πολύ χειρότερη από τις ίδιες τις περικοπές που προβλέπει η ΚΥΑ, καθώς εξαφανίζει και όλες τις θεσμικές κατακτήσεις του κλάδου (οι οποίες στην πράξη είναι οικονομικές, πλην του κώδικα δεοντολογίας).
Οι κακές καιρικές συνθήκες και η απεργία του μετρό περιόρισαν τη συμμετοχή καθώς παραβρέθηκαν μόλις 120 συνάδελφοι. Αν οι συνάδελφοι της ΕΡΤ είχαν τους δικούς τους λόγους να μην συμμετέχουν (ήρθαν ωστόσο πολλοί συμβασιούχοι), οι συνάδελφοι του ΑΜΠΕ μάλλον επέδειξαν αδιαφορία με ό,τι αυτό σημαίνει σχετικά με μελλοντικές κινητοποιήσεις (ήρθαν 10 συνάδελφοι/ισσες και ο εκπρόσωπος στο μικτό).
Παραθέτουμε εδώ τη σχετική με την ΚΥΑ ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ, η οποία διευκρινίζει περαιτέρω μερικές από τις καταστροφικές συνέπειες της ΚΥΑ:


Εμπαιγμό των εργαζομένων δημοσιογράφων στα δημόσια μέσα, θεωρεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) τις ρυθμίσεις που προβλέπει σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που φαίνεται να υπογράφουν 16 υπουργοί, για τον καθορισμό αποδοχών των δημοσιογράφων στα δημόσια ΜΜΕ.

 Μετά από διαρκείς, έντονους και μαχητικούς αγώνες των δημοσιογράφων και άμεση παρέμβαση της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, η κυβέρνηση είχε ψηφίσει το 2011 τροπολογία, σύμφωνα με την οποία οι δημοσιογράφοι δεν υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου και διατηρούν τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία και μισθοδοτική ιδιαιτερότητά τους, όπως προβλέπουν το Σύνταγμα και οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση και ύστερα από διαβούλευση με τις οικίες δημοσιογραφικές Eνώσεις θα καθορίζονταν μισθολόγιο για όλους τους εργαζόμενους δημοσιογράφους στα δημόσια ΜΜΕ.
  Τώρα, με το σχέδιο απόφασης των 16 υπουργών εφαρμόζονται απολύτως οι μνημονιακές τροϊκανές ρυθμίσεις, όπως ισχύουν στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των αποδοχών των δημοσιογράφων και την ταύτισή τους με το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων.
  Έτσι, τελικά, οι δημοσιογράφοι των δημόσιων ΜΜΕ, θα μετατραπούν σε δημόσιους υπαλλήλους, με δυσμενή προοπτική την καταρράκωση της αξιοπρέπειάς τους, τον περιορισμό της ελευθερίας τους και κατά συνέπεια τη δυσλειτουργία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.
  Με την αναδρομική ισχύ της ΚΥΑ από 1.1.2013 καταργούνται όλοι οι μισθολογικοί όροι των αντίστοιχων Συλλογικών Συμβάσεων της ΕΣΗΕΑ. Τα βασικά στοιχεία της ΚΥΑ έχουν ως εξής:
• Οι βασικοί μισθοί καθορίζονται πλέον ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Ενώ το ύψος κάθε κλιμακίου ορίζεται ρητά στην ΚΥΑ. Κατά την πρώτη εφαρμογή της ΚΥΑ και την κατάταξη στα νέα μισθολογικά κλιμάκια θα εφαρμοστεί αναλογικά το άρθρο 29 του ν. 4024/2011, ενώ στο σύνολο της προϋπηρεσίας θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος παροχής εργασίας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ σε οποιονδήποτε εργοδότη.
• ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ, καθώς υπολογίζεται για το ύψος του βασικού μισθού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ.
• Καθορίζεται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ συγκεκριμένο ποσό (και όχι ποσοστό επί του εκάστοτε βασικού μισθού) για το επίδομα πτυχίου και μεταπτυχιακών σπουδών. Αξίζει να επισημανθεί ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4024/2011, δεν χορηγείται ξεχωριστό επίδομα πτυχίου αλλά ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πρώτου πτυχίου αλλά και ο χρόνος μεταπτυχιακού – διδακτορικού λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου και την εντεύθεν μισθολογική εξέλιξη.
• ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ καθώς η επονομαζόμενη οικογενειακή παροχή του άρθρου 4 της ΚΥΑ αφορά στο επίδομα τέκνων και πλέον προβλέπεται ότι καταβάλλεται σε υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, ποσό πενήντα (50) ευρώ για ένα τέκνο, ποσό  εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, ποσό εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, ποσό εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα, και προσαυξάνεται το εν λόγω ποσό κατά εβδομήντα (70) ευρώ ανά επιπλέον τέκνο. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), η παροχή δίδεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησης τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε Σχολής, σε καμιά περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
• Το επίδομα μετάβασης σε εμπόλεμη περιοχή ανακαθορίζεται σε 100€ ημερησίως από 250 € που ανερχόταν έως σήμερα.
• Το επίδομα θέσης ευθύνης καθορίζεται κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής: αα) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, εννιακόσια (900) ευρώ.
• ββ) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τετρακόσια (400) ευρώ.
• γγ) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων Διοίκησης τριακόσια (300) ευρώ.»
• δδ) Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης διακόσια πενήντα (250) ευρώ.» και προβλέπεται πλέον και επίδομα αρχισυντάκτη 130 €. Σε περίπτωση συρροής χορήγησης των εν λόγω επιδομάτων καταβάλλεται μόνο το υψηλότερο από τα αυτά. • Η αμοιβή υπερωριακής εργασίας θα αμείβεται πλέον βάσει των αντίστοιχα προβλεπόμενων στο 4024/2011. Έτσι, δικαιολογούνται πλέον 20 ώρες υπερωριακής απασχόλησης εκάστου δημοσιογράφου μηνιαίως και 16 ώρες μηνιαίως για εργασία τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και αργίες. Στο άρθρο 20 του ν. 4024/2011 καθορίζεται ειδικότερα το ποσοστό προσαύξησης για κάθε μορφή υπερωριακής εργασίας, το οποίο γενικά κατά περίπτωση είναι χαμηλότερο από τα γενικώς ισχύοντα στον ιδιωτικό τομέα.
Τέλος τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4024/2011 επιδόματα τα οποία διατηρούνται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τελικές διατάξεις της ΚΥΑ, είναι τα ακόλουθα:
Άρθρο 20 ν.2606/98: μετάθεση σε προβληματική περιοχή
Άρθρα 34 και 34Α ν. 2686/99: ποσά από ειδικό λογαριασμό για τον εκσυγχρονισμό εναέριας κυκλοφορίας
Άρθρο 9 παρ.22 του ν. 2266/94: έξοδα και αποζημιώσεις για μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές
Άρθρο 72 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικού Κώδικα): έξοδα και αποζημιώσεις για μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές.
Έτσι, μετά την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ οι βασικοί όροι των ΣΣΕ για τα δημόσια ΜΜΕ, που καταργούνται ή διαφοροποιούνται, αφορούν τα ακόλουθα:
1. Το επίδομα τριετιών – πολυετούς προϋπηρεσίας
2. Αποζημίωση ίση με το 60% της αποζημίωσης απροειδοποίητης απόλυσης που καταβαλλόταν στο σύζυγο και στα τέκνα σε περίπτωση θανάτου δημοσιογράφου της ΕΡΤ
3. Αποζημίωση ίση με το 70 % της αποζημίωσης απροειδοποίητης απόλυσης σε όσους συμπλήρωναν προϋποθέσεις λήψης πλήρους σύνταξης γήρατος.
4. Το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού 
5. Πρόσθετο επίδομα ασθένειας παιδιού ίσο με το 20% του επιδόματος τέκνου που καταβαλλόταν σε περίπτωση που το παιδί έπασχε από ανίατη ασθένεια και το οποίο εξακολουθούσε να καταβάλλεται και μετά το 21ο έτος της ηλικίας του παιδιού.
6. Επίδομα τέκνου
7. Επίδομα γάμου
8. Επίδομα πτυχίου και μεταπτυχιακών σπουδών
9. Επίδομα μετάβασης σε εμπόλεμη ζώνη από 250 € ημερησίως διαμορφώνεται σε 100 €
10. Ειδικό Επίδομα προϊσταμένου ποσοστού 20%
  Η ΠΟΕΣΥ υπερασπίζοντας την ελευθεροτυπία, τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και τη μισθοδοτική εγγύηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσής τους, όπως προβλέπουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καλεί τις διοικήσεις των Ενώσεων Συντακτών να θέσουν τους εργαζόμενους σε αγωνιστική απεργιακή ετοιμότητα, με στόχο την υπογραφή μιας νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που θα διασφαλίζει τους εργαζόμενους, την ελευθεροτυπία και τη δημοκρατία.
Τo Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου