Τρίτη 16 Απριλίου 2013

Έντυπο αντίθεσης για όσους δεν πληρώνουν

Για όποιον/α ενδιαφέρεται (και μάλλον είναι όλο και περισσότεροι) παραθέτουμε τη δήλωση αντίθετση που έχουν επεξεργαστεί τα κινήματα «Δεν πληρώνω»:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣΠρος τη


ΔΟΥ ……………………………………………Ενημερώθηκα με απλή αλληλογραφία από τη ΔΟΥ ότι υπάρχει από εμένα απαίτηση καταβολής του ποσού των ευρώ ……………………….. (…………………………………………………………………………………………………………………..…….).
Θεωρώ αυτή την απαίτηση του Υπουργείου Οικονομικών ΠΑΡΑΝΟΜΗ και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ, καθόσον:
Α. αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν φορολογηθεί υπέρμετρα με άμεση και έμμεση φορολογία σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα που έχουν χαμηλότερους αντίστοιχους φορολογικούς συντελεστές και σχεδόν μηδενική επιβάρυνση από το ΦΠΑ. Αυτά συμβαίνουν κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 5 του Συντάγματος και της αρχής της ίσης μεταχείρισης που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Συντάγματος.
Β. αφορά το ΕΕΤΗΔΕ που έχει κριθεί αντισυνταγματικό από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για προσφυγή ακύρωσης της απόφασης του στον Άρειο Πάγο δεν έχει κριθεί ακόμα τελεσίδικα.
Παράλληλα, δεν υπάρχει δίκαιη κατανομή των φόρων, τα υψηλά εισοδήματα τυγχάνουν πλήθους φοροαπαλλαγών και η πολιτεία καλύπτει την φοροδιαφυγή των υψηλών εισοδημάτων. 
Επειδή, το εισόδημά μου έχει μειωθεί δραματικά, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των μέτρων των μνημονίων, δηλώνω ότι αδυνατώ να ανταποκριθώ σε βασικές ανάγκες και αδυνατώ να πληρώσω τους φόρους που μου επιβάλλετε, διότι τίθεται σε κίνδυνο η διαβίωση μου και των προσώπων που συνοικούν και με βαρύνουν.

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ, ΔΕΝ ΘΕΛΩ , ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ


Σας ενημερώνω ότι αρνούμαι να πληρώσω αυτές τις απαιτήσεις σας και δεν συναινώ με οποιοδήποτε τρόπο στον συμψηφισμό των απαιτήσεων μου από το Δημόσιο. Με τη ρητή επιφύλαξή μου κάθε νομίμου δικαιώματός μου για προσφυγή σε οποιαδήποτε ενέργεια (εξωδικαστική και δικαστική) κατά παντός υπευθύνου για τη διαφύλαξη και προάσπιση των δικαιωμάτων μου.

Ημερομηνία ……………………………………………..                                                      
                                                                                                                                   Ο ΔΗΛΩΝ          (υπογραφή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου