Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

Εκλογή εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου καλούμαστε να εκλέξουμε εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΜΠΕ, λόγω της λήξης της θητείας του Δ.Σ.
Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της εκλογής αναφέρονται στο παρακάτω έγγραφο το οποίο μας απέστειλε η ΠΟΕΣΥ

Αρ.Πρωτ.: 196/20.02.2015


Προς: Εργαζόμενους σε ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΘΕΜΑ: Εκλογή εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) καλεί τους εργαζομένους στο Α.Π.Ε-Μ.Π.Ε Α.Ε να εκλέξουν την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015, εκπρόσωπό τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005.
Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την 4η Μαρτίου 2015, από 10:00 έως 17:00 στην Αθήνα στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Τσόχα αρ. 36, και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ημερομηνία στο κτίριο της οδού Σαλαμίνος αρ. 5, από 11:00 έως 16:00.
Συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το ΑΠΕ–ΜΠΕ.
Δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο διευθυντικά στελέχη, όπως Διευθυντές Διευθύνσεων, Αναπληρωτές Διευθυντές, Αρχισυντάκτες και Προϊστάμενοι τμημάτων.
Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται έως τις 15:00 της Δευτέρας, 2 Μαρτίου 2015 στη Γραμματεία της Π.Ο.Ε.ΣΥ. (press@poesy.gr).
Για τη διεξαγωγή των εκλογών, οι εργασιακοί εκπρόσωποι του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην ΕΣΗΕΑ και την ΕΣΗΕΜ-Θ καλούνται να μεριμνήσουν για την ανάδειξη, έως την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015, τριμελών επιτροπών που θα πλαισιώσουν το δικαστικό αντιπρόσωπο και την Εφορευτική Επιτροπή της ΠΟΕΣΥ στην Αθήνα, καθώς και το δικαστικό αντιπρόσωπο στη Θεσσαλονίκη.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 Π.Δ. 191/2008 και του άρθρου 14 ν. 3965/2011.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           Δημήτρης Κουμπιάς                        Γιώργος Σαββίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου