Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Αλλαγή στη διάταξη για την αποκλειστική απασχόληση των δημοσιογράφων στο ΑΠΕ - ΜΠΕ

Όλη η ρύθμιση για την αποκλειστική απασχόληση των δημοσιογράφων  στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, μετά την αλλαγή του υπουργού Επικρατείας, Νίκου Παππά, στο νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ: 

Αλλαγή στη διάταξη για την αποκλειστική απασχόληση των δημοσιογράφων στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, κατέθεσε ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, στο νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με αυτή, η παρ. 3 του άρθρου 55 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θα μπορούν κατόπιν άδειας να απασχολούνται παράλληλα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα, εφόσον η παράλληλη απασχόλησή τους δεν σχετίζεται ως προς το αντικείμενό της με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

Η άδεια χορηγείται στους δημοσιογράφους μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο.
Στους δημοσιογράφους του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ΑΕ, η άδεια χορηγείται με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. και μπορεί να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο».

«Η παρ. 11 του άρθρου 56 αντικαθίσταται ως εξής: «Δημοσιογράφοι οι οποίοι απασχολούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και παράλληλα απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υποχρεούνται εντός τριών μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως να επιλέξουν τον φορέα της απασχόλησής τους ή να υποβάλλουν αίτηση για την χορήγηση της προβλεπόμενης από την παρ. 3 άρθρο 55 του παρόντος, άδεια. 

Μετά την πάροδο των τριών μηνών και εντός μίας εβδομάδας όλοι οι απασχολούμενοι στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. δημοσιογράφοι, με την εξαίρεση όσων κατέθεσαν αίτηση βάσει της παρ.3 του άρθρου 55, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούνται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό διαδικτυακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, άλλως καταγγέλλεται αμέσως η σύμβασή τους χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου