Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012

Αποτελέσματα ψηφοφοριών ΕΣΗΕΑ στις 5/6 και 6/6

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 22ας Μαΐου 2012.
Α. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής
Ψήφισαν:   612
Βρέθηκαν: 612
Έγκυρα:     560
Άκυρα:         16
Λευκά:          36
Καθένας από τους υποψηφίους έλαβε ψήφους:

1 ΡΙΖΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ
200
2 ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
193
3 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
161
4 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)
160
5 ΓΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
131
6 ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
118
7 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
116
8 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
114
9 ΖΑΡΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ
100
10 ΚΟΥΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
69
11 ΤΖΑΝΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
60
12 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
43
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.
33

Δεδομένου ότι κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την καταστατική πλειοψηφία του 50% +1 εκείνων που ψήφισαν, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Τρίτη, 12 και την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012,
από τις 8 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, στο Μέγαρο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., οδός Ακαδημίας αριθμός 20.
Οι υποψήφιοι, που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές αρχαιρεσίες, μπορούν
να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους έως την Παρασκευή, 8 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι.
Β. Απολογισμός χρήσης 2011- Προϋπολογισμός χρήσης 2012 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταγγελία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και κήρυξη απεργιών:
Ψήφισαν:   612
Βρέθηκαν: 612
Από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων αυτών προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
α) Για την έγκριση του απολογισμού χρήσης 2011:
ΝΑΙ        280
ΟΧΙ        232
ΛΕΥΚΟ   77
Κατά συνέπεια, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία, τον απολογισμό χρήσης 2011.
β) Για την έγκριση του προϋπολογισμού χρήσης 2012:
ΝΑΙ        292
ΟΧΙ        226
ΛΕΥΚΟ   70
Επομένως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία, τον προϋπολογισμό χρήσης 2012.
γ) Γ ια την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. καταγγελίας των Σ.Σ.Ε. με την Ε.Ι.Η.Ε.Α., την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α., την Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και σύναψης νέων Σ.Σ.Ε. και Ιδιωτικών Συμφωνιών, καθώς και κήρυξης απεργιών και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών:
ΝΑΙ        438
ΟΧΙ        118
ΛΕΥΚΟ   39
Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία, την καταγγελία των Σ.Σ.Ε. με την Ε.Ι.Η.Ε.Α., την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α., την Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και σύναψη νέων Σ.Σ.Ε. και Ιδιωτικών Συμφωνιών, καθώς και την κήρυξη απεργιών και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου